is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Vrijmetselarij — werkingen op de ijle lichamen, waarin zij zekere gewenschte veranderingen teweeg brengen, zekere dingen — al naar den aard der ceremonie en haar doel — doen gebeuren en daarmee in de hoogere lichamen van hen die zulk een ceremonie ondergaan de gewenschte toestanden aanbrengen.

Bij de Vrijmetselaars inwijdingen van de eerste drie graden bijvoorbeeld, wordt in elk individueel geval in de eerste plaats bij den candidaat een instrooming van kracht veroorzaakt, welke voornamelijk tot gevolg heeft een verwijden van den draad-schakel tusschen het Ego en de persoonlijkheid. In den eersten graad wordt daarbij de lagere aard, het astrale deel, gezuiverd en rein gemaakt, gereed tot onzelfzuchtig handelen; in den tweeden graad wordt het lager mentaal lichaam gereinigd en verbeterd, waardoor dus zijn denken wordt geholpen en gereedgemaakt tot dienst; in den derden graad wordt op geheel gelijke wijze het oorzakelijk lichamen verruimd en beïnvloed, zoodat de geheele mensch in zijn gansche persoonlijkheid tot hooger peil gebracht is. Maar bovendien heeft nog een gansch andere werking daarbij