is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld zien als voortdurend bewegend tot in de allerkleinste onderdeelen toe en dit is het wat wij noodig hebben om de onafgebroken Scheppende Werkzaamheid van den Grooten Magiër te kunnen begrijpen. Evolutie zal hiermee als een natuurlijk feit erkend worden en een onontbeerlijk onderdeel worden van onze levensbeschouwing en een vaste lijn van groei en vooruitgang — geleid en beïnvloed door de Grooten der Wereld — zal duidelijk merkbaar worden. Niet alleen wordt hiermede bedoeld de reeds vrij algemeen erkende evolutie der vormen, maar evenzeer de evolutie van het leven. Want ook — en eigenlijk in de eerste plaats — het leven is verandering, evolutie en zoo komen wij van zelf op de tegenwoordig meer en meer als juist erkende leer dat ieder wezen telkens en telkens weer nieuwe vormen — of lichamen — op aarde aanneemt, alles geregeld volgens de vaste Wet van Karma, en dat aldus door Reïncarnatie de universeele evolutie plaats grijpt. De Groote Magiër is dus de Heer van Karma, want dit alles is aan Hem toevertrouwd.