is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. DOEL, EN WERK VAN MAGIE.

In groote trekken hebben wij dan in deze bladzijden een en ander van Magie bestudeerd en wij meenen dat, om te beginnen, daarmee een voldoende duidelijke beschrijving ervan gegeven is om een einde te maken aan het wanbegrip van vaagheid en onnatuurlijkheid dat er steeds aan wordt verbonden. Geen wonderen, geen onmogelijke dingen mogelijk gemaakt, maar alleen worden middels kennis van voor de meesten nog onbekende en onzichtbare krachten, wezens en hulpmiddelen, resultaten verkregen, welke op het eerste gezicht onmogelijk lijken. Maar dat wonderbare is slechts een onbelangrijke uiterlijke verschijningsvorm, een gevolg van groote en grootsche innerlijke dingen en wij meenen te hebben aangetoond dat Magie — mits juist begrepen en vooral mits juist toegepast — een bijzonder verheffende en opheffende factor is in de wereld en dit op nog veel grooter schaal worden kan.