is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder hebben wij bestudeerd dat dit Magische werk in de stoffelijke wereld hier beneden moet worden volbracht en dat dan, als dit geschiedt, de hulp van die Hoogere Wezens kan worden gevraagd; dit geschiedt b.v. herhaaldelijk in Kerkelijk ceremonieel. Maar om aan dit werk met de grootst mogelijke vrucht te kunnen deelnemen is er in de eerste plaats een vrij groote mate van Zelfkennis noodig, d.w.z. kennis van den aard, het wezen, de samenstelling en de vermogens van het menschelijk wezen — en van zijn plaats in en zijn betrekking tot de hem omringende Natuur — niet alleen in zijn voor allen zichtbaren vorm, maar ook, en wel voornamelijk zelfs, wat zijn ijl- en onzichtbaar wezen betreft, zijn ge voelen, zijn denken, zijn bewustzijn. Van groot belang bleken hierbij te zijn de in den mensch — of liever door hem — werkende krachten. Zoo volgt dan Zelf-Ontwikkeling op Zelf-Kennis en een eerste gevolg reeds van de bestudeering van de in Magie aanwezige mogelijkheden, voerde ons tot deze genoemde studie van ZelfKennis en daarmee een begrijpen van de noodzaak van een meer ernstige poging tot Zelf-