is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar licht, van dood naar onsterfelijkheid. Laat ons, alvorens verder te gaan, eerst eens nagaan in hoeverre wij aan de hand van moderne wetenschappelijke gegevens dit Pad kunnen volgen voor het gedeelte dat wij reeds achter ons hebben ; het voor ons liggende deel zal dan wellicht beter gezien worden. Terwijl de wetenschap trap voor trap dieper doordringt in het wezen der dingen, is zij ook bezig steeds dieper door te dringen vanuit de stofwereld naar de ijlere stof, legt zij een deel af van die zoo juist genoemde „weg" en bereikt zij, door het verkrijgen van kennis ontrent die ongeziene wereld, een gebied van waarneming en studie in zulke ijle en fijne stof, wier bestaan men in vroeger dagen wetenschappelijk niet kon vermoeden. Het is der moderne wetenschap mogen gelukken den kring van hare waarnemingen belangrijk uit te breiden, maar daarmede is zij aan den rand der materieele wereld zelve komen te staan en nu reeds heeft zij rekening te houden met een ijlheid en een fijnheid van stof als tot bevestiging kunnen dienen van wat wij daarvan in vorige hoofdstukken beschreven. En telkens weer bij het