is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieper doordringen in hare geheimen zien de onderzoekers de materie zich opnieuw laten ontbinden, bevinden zij de relatief grootere stelsels of samenvoegingen waaruit zij bestaat, steeds weer ontbindbaar in kleinere stelsels of samenstellingen.

De cel laat zich ontbinden in moleculen, deze in atomen, de atomen in electronen, en zeer waarschijnlijk is men thans reeds het middel op het spoor om ook de electronen weer te ontbinden. Met deze ontdekkingen bevestigt de moderne wetenschap slechts de oude Mysterie-leer dat deze, op het eerste gezicht en ondoordacht zoo standvastige en onveranderlijk schijnende materie, per slot van rekening zeer onstandvastig en tot in het oneindige ontbindbaar moet zijn. Zij werd daarom door de Ouden onreëel — begoocheling — genoemd, in tegenstelling met het onveranderlijke, blijvende, buiten tijd-ruimtelijk Bewustzijn of Leven, hetwelk zij als de eeroe en eenige ware Werkelijkheid zagen — Het Licht. Steeds meer begint men te vermoeden dat er in deze reeks van onderverdeelingen naar beide kanten een oneindigheid ligt opgesloten,