is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER DIAGRAMMEN.

Blz.

Het Opperwezen, God en andere Goden... 81

Een Levenscyclus no

Vader, Zoon en Heilige Geest 220

De weg van de Ongebruikte Sexueele Stroomingen 256

De Zeven Scheppingsdagen ♦ ♦ 2^6

Zoo Boven, zoo Beneden 33®

Gestalte van den Mensch in Verleden, Heden en Toekomst. 337

De Vier Rijken 33^

Samenstelling der Aarde 339

De Zeven Werelden 340

Diagram van de Betrekkelijke Werkelijkheid der Zichtbare en Onzichtbare Werelden, toegelicht door het gebruik van een Stereop-

tikon 341

De Zeven Wereld-Tijdperken 342

De Zeven Scheppingsdagen en de Vier groote Inwijdingen 343

De diagrammen zijn overgenomen uit Heindel's „Rozekruisers Cosmologie", waar zij tevens in den tekst verklaard worden.