is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET HOLLANDSCH VERSCHEEN:

Hoe de Rozekruisers de zieken genezen, 2e dr. ƒ 0.08 Voornaamste regels voor een natuurlijke

voeding .............................. „ 0.12J

Het raadsel van leven en dood .......... „ ^ 0.17J

Waar zijn de dooden .................... „ 0.17I

Geestelijk gezicht en de geestelijke werelden 0.17^ Slaap, droomen, hypnotisme, mediumschap

en krankzinnigheid .................... „ 0.17I

Het ontstaan van het Rozekruisers Genootschap ................................ „ 0.25

Christus of Boeddha .................... ,, 0.40

Handboek der Astrologie (Boodschap der

Sterren) ing. ƒ 5.— geb. „ 6.50

Rozekruisers Cosmologie, 2e druk

ing. ƒ 7.50 geb. in prachtb. „ xo.— De Mysteriën van het Rozekruis

ing. ƒ 2,75 geb. in prachtb. „ 4.50 Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst ?

door Max Heindel „ 0.50

Inlichtingen omtrent de Leeringen zijn te bekomen bij de vertegenwoordigster voor Holland:

Mevr. A. VAN WARENDORP

AMSTERDAM OVERTOOM 534