is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepast, zoodat de omstandigheden soms gewijzigd worden, ten einde in individueele gevallen aan bepaalde behoeften tegemoet te komen. B. v. in het geval van een musicus. Hij kan niet overal het materiaal vinden, om zijn lichaam mee op te bouwen. Hij heeft bijzondere hulp noodig om de drie halfcirkelvormige kanalen in zijn oor zóó te maken, dat zij zooveel mogelijk in de drie richtingen der ruimte wijzen ; ook heeft hij speciale hulp noodig om de fijne vezels van Corti op te bouwen, want zijn bekwaamheid om toonschakeeringen te onderscheiden hangt van die eigenaardige kenmerken af.

In zoo'n geval kan hij dus, wanneer een muzikale familie, waarmee hij eenig verband heeft, in de gelegenheid is een kind te doen geboren worden, daar gebracht worden, ook al zou zijn verblijf in de Hemelwereld in het gewone geval nog in geen honderd jaar eindigen, want, als men zich strikt aan de wet hield, zou zich misschien in de eerste twee of driehonderd jaar na zijn vastgestelde geboorte geen nieuwe gelegenheid meer voordoen. Dan is een dergelijk mensch natuurlijk zijn tijd vooruit, en wordt door de generatie, waaronder hij leeft, niet gewaardeerd. Hij wordt miskend, maar zelfs dat is beter, dan dat hij later dan het juiste tijdstip zou geboren worden, want dan zou hij bij zijn tijd ten achteren geweest zijn.

Daardoor komt het, dat men zoo dikwijls genieën door hun tijdgenooten miskend ziet, en daarentegen hoog gewaardeerd door volgende generaties, die hun standpunt begrijpen kunnen.

VRAAG No. 15.

Wanneer iemand zijn schulden betaalt, goed voor zijn gezin zorgt en hier op aarde zedelijk goed leeft, zal hij dan hiernamaals niet goed af zijn f

Antwoord : Neen, er is iets meer noodig, en er zijn heel wat menschen, die zoo denken en daardoor na den dood een niet erg benijdenswaardigen tijd in de Begeertewereld hebben.