is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór de sexe, en zal voortbestaan, nadat die phase van openbaring voorbijgegaan is.

VRAAG No. 23.

Is het verkeerd voor familieleden in den eersten, tweeden of derden graad om te trouwen, en zoo ja, waarom f

Antwoord : Het doel van het huwelijk is de voortzetting van het ras, en al naarmate de physieke aard van de ouders, plus hun omgeving is, 200 zal ook het kind zijn. Wij zien b.v. dat de landverhuizers, die naar onze kusten komen, anders zijn dan de kinderen, die zij krijgen, en dat de kinderen, die zij hier in Amerika krijgen, verschillen van de kinderen, in Europa voortgebracht. De langhoofdige Sicilianen b.v. krijgen kinderen, die een ronder hoofd hebben, en de Joden met hun ronde hoofden krijgen kinderen, die een langwerpiger hoofd hebben, wat bij alle rassen op een neiging wijst, om zich te vermengen en een nieuw Amerikaansch ras tot geboorte te brengen.

Die veranderingen zijn absoluut niet toevallig. De groote leiders der menschheid streven er steeds naar om bepaalde omstandigheden te voorschijn te roepen, ten einde bepaalde typen voort te brengen. Want alleen op die manier kunnen de eigenschappen ontwikkeld worden, die voor den vooruitgang van den geest noodig zijn, en er was een tijd dat het voor de evolutie van het Ego noodzakelijk was, dat de leden van één familie onder elkaar zouden trouwen. Op dat tijdstip was de menschheid niet zoo ontwikkeld en geïndividualiseerd als nu. Zij werd door een familiegeest bestuurd, die het bloed door middel van de ingeademde lucht binnendrong, teneinde het Ego te helpen zijn instrument te beheerschen. De menschheid bezat toen, wat bekend staat als tweede gezicht, en dat tweede gezicht vindt men nog bij menschen, die grootendeels onder elkaar zijn blijven trouwen, zooals b.v. de Schotsche Hooglanders en de Zigeuners.