is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeken van den dierenriem —door de maand aangegeven—geboren zijn.

Om een horoscoop op wetenschappelijken grondslag te trekken, moet men in de eerste plaats den dag en het jaar, waarin de persoon geboren is, in aanmerking nemen, want de planeten komen slechts éénmaal in vijf en twintigduizend, achthonderd acht en zestig jaar in dezelfde standen ten opzichte van elkaar. Verder moet men het geboorteuur nagaan, en indien mogelijk trachten dat precies op de minuut vast te stellen, van wege de snelle veranderlijke positie van de maan. Als wij ook de plaats nagaan, kunnen wij het rijzend teeken berekenen, dat de uiterlijke gedaante van het lichaam aangeeft. Dan hebben wij een absoluut individueelen horoscoop, want de graad van den dierenriem, die aan den oostelijken horizon oprijst, verandert elke vier minuten, zoodat er zelfs bij tweelingen eenig verschil zou zijn.

Opdat een astroloog zou kunnen zeggen, of een huwelijk tusschen twee menschen harmonisch zou zijn of niet, moet hij den horoscoop van beide personen trekken en trachten uit te vinden, of zij physiek, moreel en geestelijk verwant zijn. Dat kan hij door de ascendanten, of rijzende teekens te vergelijken, die de physieke overeenkomsten aangeven. De stand van Mars en Venus zal aantoonen, of zij moreel gelijk gestemd zijn, en de Zon en de Maan toonen hun geestelijke eigenaardigheden. Zoodoende heeft hij een juisten maatstaf, ter beoordeeling, in hoeverre hun verschillende naturen zullen samengaan, maar voorspellingen, gebaseerd op iets anders dan een dergelijke berekening, zijn waardeloos.

VRAAG No. 25.

Wat is het oordeel van den occultist over blanke rassen, die met lagerstaande Mongolen en Negers trouwen ; ook in verband met hun nakomelingen ?

Antwoord : De menschelijke geest is noch gekleurd, noch