is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van suggestie te genezen, waarbij zij den patiënt een onschuldige pil en veel nuttige suggestie toedienen. Elke moeder, of zij de macht der suggestie kent of niet, past haar bij tijden onbewust op haar kind toe. Als de kleine valt, kan zij door haar suggestie maken, dat hij öf lacht, óf huilt. Zegt zij b.v.: „O, arme schat, je hebt je wel erg pijn gedaan ; och, dat arme hoofdje dan zal het kind onmiddellijk beginnen te huilen ; wijst zij daarentegen op den grond, uitroepend : „O mijn schat, wat heb je dien armen grond pijn gedaan; nee, dat is vreeselijk — zoen het af !", dan zal het kind spijt hebben, dat het den grond pijn deed, en het zal heelemaal niet aan zijn eigen schrammen denken.

Op dergelijke wijze kan de geneesheer zijn patiënt beïnvloeden, en het is misdadig voor een dokter, om de ziekekamer met een bedrukt gezicht binnen te treden, zijn patiënt aan te raden zijn testament te maken of hem te vertellen, dat hij niet lang meer zal leven. Dergelijke dingen hebben een veel grootere uitwerking op den patiënt, dan men wel beseft, en menige geneesheer heeft op die wijze gedood, waar hij misschien had kunnen redden. Is hij daarentegen opgewekt en betreedt hij de ziekekamer met een glimlach en een bemoedigend woord, geeft hij een onschuldig middel en een krachtige suggestie, dan heeft de patiënt kans om te herstellen, terwijl hij anders misschien aan de ziekte bezwijken zou. De suggestie staat dus ver boven de materia medica. Het geloof, dat de patiënt in den geneesheer heeft, zal wonderen doen, hetzij ten goede of ten kwade, en geloof was de methode, die Christus bij zijn genezingen gebruikte. Als de vrager de voorbeelden opzoekt, waar de Christus in den Bijbel de zieken genas, zal hij zien, dat er altijd sprake is van een vraag aangaande het geloof van hem, die genezing zoekt. De Christus zeide tot iederen aanvrager : „U geschiede naar uw geloof !"

Dat scepticisme zelfs Zijn macht vernietigde, blijkt wellicht het sterkst uit de passage, waarin gezegd wordt, dat Hij naar Zijn geboortestad reisde en inzag, dat een profeet niet