is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnendringen, en tevens dat, wanneer dit binnenvallende leger eenige storing begint te veroorzaken, ons lichaam kiemen van tegengestelden aard of een substantie, die de overweldigers zal vergiftigen, begint te produceeren. Het is dan de kwestie, wie de sterkste is : de aanvallers of de verdedigers. Zijn de verdedigende microben sterker in aantal dan de aanvallers, of wordt het gif, dat verderfelijk is voor de aanvallers, in voldoende hoeveelheden voortgebracht, dan herstelt de patiënt. Worden de verdedigers overwonnen, of is het lichaam niet in staat een voldoende hoeveelheid serum, noodig om de indringers te vergiftigen, voort te brengen, dan bezwijkt de patiënt aan de ziekte. Verder ontdekte men, dat wanneer iemand eenmaal met succes van een bepaalde ziekte hersteld is, hij verder voor hernieuwde aanvallen van dezelfde ziekte immuun is, op grond dat in zijn lichaam het serum aanwezig is, dat de dood beteekent voor de kiemen, die de ziekte, die hij eens overwonnen heeft, veroorzaken.

Uit bovengenoemde feiten trok men de volgende conclusies :

x) Indien een gezond mensch met een paar kiemen van een bepaalde ziekte wordt ingespoten, zal hij die ziekte in lichten graad krijgen. Hij zal dan in staat zijn het reddende serum te ontwikkelen en daardoor zal hij in de toekomst voor die ziekte immuun worden.

Dat is de inentings-theorie als een middel tot voorkoming van ziekten.

l) Wanneer iemand een ziekte opgeloopen heeft en onmachtig is om het serum, dat de binnengedrongen microben moet vernietigen, in voldoende hoeveelheid te produceeren, dan kan zijn leven gered worden door inspuiting met serum, verkregen van iemand die immuun geworden is.

Daar het niet zoo gemakkelijk gaat, om dergelijke tegengiften of culturen van menschelijke wezens te krijgen, moeten die gekweekte microben en vergiften van dieren verkregen worden, en er is al heel wat voor en tegen het gebruik van dergelijke methoden tot bestrijding van ziekten geschreven.