is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordat de zilveren draad vanzelf afgeknapt is ; in dat geval is de indruk op het begeertelichaam nooit zoo diep als anders het geval zou zijn, en dat heeft haar uitwerking op toekomstige levens, want hoe dieper de indruk van het afgeloopen leven op het begeertelichaam is, des te intenser is het lijden in het Vagevuur voor het begane kwaad en des te intenser is ook de vreugde in den Eersten Hemel, die uit de goede daden uit het afgeloopen leven voortvloeit. Dat lijden en die vreugde in het Vagevuur in verband met onze voorafgaande levens vormen wat wij ons geweten noemen, zoodat waar ons lijden onthouden wordt, wij ook het besef van het onrecht verliezen, dat er ons in toekomstige levens van moet terughouden dezelfde fouten steeds weer opnieuw te begaan. De gevolgen van te vroege crematie zijn dus vérstrekkend. Het is treurig om te constateeren, dat terwijl wij in verband met de geboorte over wetenschappelijke kennis beschikken met verloskundigen, geoefende verpleegsters, antiseptische middelen en al wat daar voor het gemak en het welzijn van den kleinen vreemdeling noodig is, wij helaas wetenschappelijke kennis in verband met den dood missen, die dienen kon om voor onze vertrekkende vrienden uit een geheel leven zorg te dragen.

VRAAG No. 54.

Indien iemand door een zenuwschok of door koorts zijn geheugen verloren heeft, doet dat dan ook zijn levenslichaam aan, zoodat het hem belet het bedoelde overzicht van zijn leven gedurende de drie dagen na den dood te krijgen f

Antwoord : Neen. Het geheugen is van drieërlei aard : in de eerste plaats is er het verslag, door onze zintuigen gemaakt. Wij kijken in de wereld rond, wij zien en hooren allerlei dingen ; al die indrukken worden op onze hersencellen afgedrukt en wij kunnen ze bewust terugroepen — wel niet altijd echter en maar tot op zekere hoogte, want dit geheugen is buitengewoon