is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oerbeeld leven in, dat voor een zeker aantal jaren voldoende zal zijn. Die oerbeelden zijn holle ruimten in voortdurende muzikaal trillende beweging, die maakt, dat het materiaal uit de Stoffelijke Wereld erin getrokken wordt, en dat al de atomen in het lichaam in harmonie beginnen te trillen met één klein atoom in het hart, het zaad-atoom genaamd, dat evenals een stemvork de toonhoogte aangeeft voor al het overige materiaal in het lichaam. Op het oogenblik, dat het geheele leven op aarde uitgeleefd is, houdt het oerbeeld op te trillen, het zaadatoom wordt teruggetrokken, het grofstoffelijk lichaam begint te ontbinden, en het begeertelichaam, waarin het Ego in het Vagevuur en den Eersten Hemel werkt, neemt zelf de gedaante van het stoffelijk lichaam aan. Dan begint 's menschen taak om zijn verkeerde gewoonten en daden in het Vagevuur te boeten en het goede uit zijn leven in den Eersten Hemel te assimileeren.

Bovengenoemde uiteenzetting slaat op de normale omstandigheden, wanneer de loop der natuur niet gestoord is geworden, maar het geval van den zelfmoordenaar is anders. Hij heeft het zaad-atoom medegenomen, maar het holle oerbeeld blijft trillen. Daardoor heeft hij het gevoel, of hij uitgehold is en hij ervaart in zijn binnenste een knagend gevoel, dat het best met de folteringen van ontzettenden honger vergeleken kan worden. Materiaal voor den opbouw van een grofstoffelijk lichaam is overal om hem heen, maar aangezien hij den maatstaf van het zaad-atoom mist, is het hem niet mogelijk die stof te assimileeren en er een lichaam uit op te bouwen. Dat ontzettende uitgeholde gevoel duurt net zoolang, als zijn gewone leven geduurd zou hebben. Zoo leert de wet van oorzaak en gevolg hem, dat hij verkeerd deed uit de levensschool te spijbelen, en dat dit nooit ongestraft gedaan kan worden. Wanneer dan in zijn volgend leven moeilijkheden zijn weg versperren, zal hij zich het lijden uit het verleden, dat uit zijn zelfmoord voortvloeide, herinneren en moedig volhouden onder de beproeving, die zijn zielegroei zal bevorderen.