is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAG No. 59.

Moet een goed mensch door het Vagevuur heengaan, bewust van al het kwaad daar, voordat hij den Eersten, Tweeden en Derden Hemel kan bereiken ? En zoo ja, is dat geen onverdiende straf voor hem f

Antwoord : De vrager moet beginnen met het idee van straf los te laten. Er bestaat niet zooiets als straf. Al wat den mensch overkomt, is het gevolg van onveranderlijke, eeuwige wetten, en er is geen persoonlijk God, die belooningen of straffen uitdeelt al naar het hem geschikt lijkt, of volgens zijn onnaspeurbaren wil of eenig ander dergelijk stelsel. Wanneer het Ego zich met lichamen omkleedt, of zich van zijn voertuigen ontdoet, dan gebeurt dat volgens hetzelfde beginsel en dezelfde wetten, die b.v. voor een planeet gelden. Wanneer een planeet uit den centralen vuurnevel gevormd is, heeft er aan de polen, waar de beweging het traagst is, een kristallisatie plaats gehad. De gekristalliseerde stof wordt door de middelpuntvliedende kracht uitgeworpen en vliegt in de ruimte, omdat zij zwaarder is dan de rest van den vuurnevel. Wanneer nu het lichaam van den geest, dat het dichtst is — n.1. het grofstoffelijk lichaam — zoo gekristalliseerd en zwaar geworden is, dat de geest het niet langer gebruiken kan om ondervinding op te doen, dan wordt om dezelfde redenen het bevrijdingsproces door de middelpuntvliedende kracht volbracht, die vanzelf het grofs tof lelijk lichaam het eerst uitwerpt. Dat is wat men dood noemt. Dan is de geest eenigen tijd vrij, maar de grove begeertestof, die de belichaming van de laagste hartstochten en begeerten was, moet ook uitgeworpen worden, en die gewelddadige uitdrijving van lage begeerten veroorzaakt het lijden in het Vagevuui, waar de afstootende middelpuntvliedende kracht het sterkst is. Als de mensch iets van die grove stof in zijn begeertelichaam heeft, moet hij vanzelf in het Vagevuur vertoeven en het louteringsproces doormaken, voordat hij den Eersten Hemel