is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN LEVENS-CYCLUS.

De Essence uit het Denkver- Q_ mr.M „oar Pr w-mld

mogen van "Juist Denken" l\ Begeerte naar

en de Essence uit de Ziel varingenZielegroei vaQ

van "Juist Gevoel" worden dri:ft het Ego naar

in den Geest als basis voor Jfr , mo. rtp Ah^tracte

Toekomstige "juiste Han- V 3 _de ^ Wedergeboorte Abstracte

delingen" opgebouwd. ■ Hernel m

Het Goede uit het afgeloo- I ï Het verzamelt Ma en

oen Leven wordt in het D 2 at y

Denkvermogen ais Juist H H tena v Concrete

Denken opgebouwd, ook y n Nieuw Denkvermo-

werk in verband met de ■ Hemel ■ Gedachte

Nieuwe Omgeving |M ■

iste

De Essence van het Lijden II Hemel ^en ^'euw Begeerte

wordt in de Ziel als Juist U

Gevoel opgebouwd. I Begeertelichaam Wereld

De Ziel door Smart gelouterd ■ va?Cvuur

De Ziel aanschouwt het pa- I 77 ,Eehn

norama yan het afgelooper | Etber stoHelijk lichaam De

Leven.

ILevei» f Geboorte»/hLevens-

49 7 l lichaam - Groei stoffelijke

T . op . GeDoorte v/h Begeer-

Verandering van het Leven | * Aarde telichaam - Puberteit Wereld

— 35 21 j/7/ Geboorte v/h Denk-

Bloei van het Leven 2de Groei 28 vermogenMeerder].h.

BEOIN VAN ERNSTIG LEVEN. ___

Deze teekening stelt de reis van het Ego voor — uitgedrukt door het wiel bovenaan het diagram — door het Vagevuur, de verschillende Hemelwerelden, en zijn terugkeer tot Geboorte ; benevens, de zevenjarige tijdperken van het leven op aarde.