is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAG No. 76.

Waken de Engelen en Aartsengelen individueel, zoowel als collectief over ons en weten zij precies wat ons leven is t

Antwoord : De Heeren van het Denkvermogen, door Paulus de „Machten der Duisternis" genoemd, omdat zij de menschheid uit het duistere Saturnus Tijdperk waren, toen het heelal juist uit den chaos te voorschijn kwam, werken alleen maar met den mensch.

De Aartsengelen, die menschelijk waren in het vurige Zonne Tijdperk, toen het heelal de dichtheid van „begeerte-stof" bereikt had, treden nu als helpers van de groep-geesten der dieren en als ras-geesten voor de menschheid op, omdat die klassen van wezens een begeertelichaam hebben.

De Engelen, die de menschheid uit het Maan Tijdperk waren, werken zoowel met menschen, dieren en planten, want in het Maan Tijdperk had het heelal de dichtheid van „ether" en de levenslichamen in alle drie de genoemde rijken zijn uit dat materiaal gevormd. Daarom dienen de Engelen speciaal als helpers bij de vitale functies, zooals assimilatie, groei en voortplanting, en in verband met de menschheid treden zij als familie-geesten op. Zij zijn oorzaak van de toename der familie, van den groei van den veestapel en van de productie te velde.

De mensch zelf, die iets lager staat dan de Engelen, werkt met de mineralen, die in de chemische sfeer der Stoffelijke Wereld gevonden worden, bestaande uit gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. Hij is ten opzichte van de mineralen, wat de Hoogere Wezens voor ons zijn. Hij is langzaam aan bezig ze tot leven te doen ontwaken, door ze tot huizen, bruggen, spoorwegen, enz. te vervormen.

In een toekomstige incarnatie van de aarde, wanneer die mineralen plantachtig geworden zijn, zal de mensch het leven Zelf hebben leeren hanteeren, en hij zal zich dan ten opzichte van hen in een dergelijke positie bevinden, als de Engelen nu