is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten opzichte van ons innemen. Zoo is er oneindige vooruitgang, waarbij de hoogeren altijd de minder geëvolueerden helpen, totdat allen de volmaking zullen hebben bereikt.

Als nauwkeuriger antwoord op de vraag, kan men zeggen, dat de Aartsengelen met de naties en de rassen op aarde te maken hebben, terwijl de Engelen meer in het bijzonder betrokken zijn in hun zorg voor de families en de verschillende individuen in een familie. De „Beschermengel" is echter niet bepaald een entiteit van een hoogere evolutie, maar eerder de gepersonifieerde belichaming van onze goede daden in al onze afgeloopen levens, en, hoewel ongezien door ons, is hij toch altijd met ons, ons aanzettend tot juist handelen en tot het verrichten van meer goeds.

VRAAG No. 77.

Hebben de Engelen vleugels, zooals men op schilderijen afgebeeld ziet f

Antwoord : Neen, geen van hen hebben zulke vogelachtige vleugels, als men op schilderijen afgebeeld ziet, maar er zijn sommige klassen van Wezens in de Wereld van den Geest, die vleugelachtige aanhangsels hebben. Deze dienen echter niet om te vliegen of om zich door de ruimte te bewegen, maar zijn spiralen van uitstroomende kracht, die in verschillende richtingen geslingerd kunnen worden, zooals wij onze armen en beenen gebruiken. Zoo kan een Aartsengel, die de legerscharen van twee naties ten strijde aanzet, een stroom van geestelijke kracht in de eene richting uitzenden, die de soldaten van het eene leger van schrik doet verstijven, terwijl hij tevens een andere kracht kan uitzenden, die het tegenovergestelde leger met nieuwen moed bezielt, aldus den slag op een wijze beïnvloedend, die de strijdenden allerminst vermoeden.