is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buigen, maar willen wij ons van nu af aan geestelijk vooruit brengen, dan moeten wij ons levenslichaam bewust gevoelig maken, dat door liefde geleid wil worden, terwijl het heelemaal niet weten wil van wet, die den begeerteaard beheerscht.

Om dien komenden toestand voor te bereiden, hielden de priesters, die verder waren dan de gewone menschen, zich apart en afgezonderd. Wij weten, dat in het Oosten alleen aan een bepaalde kaste, de Brahmanen, toegestaan werd om de tempels binnen te treden en tempeldiensten uit te voeren. Onder de Joden was het alleen aan de Levieten veroorloofd, om de heilige plaats te naderen, en onder andere volken was het eveneens. De priesters vormden altijd een bepaalde klasse, aan wie het niet veroorloofd was onder de gewone menschen te trouwen. Zij leefden in elk opzicht verschillend en afgescheiden.

Dat kwam, omdat de leiders der menschheid de uitverkorenen alleen maar konden gebruiken, wanneer er een zekere losheid tusschen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam bestond. En zoo kweekten zij deze priesters zorgvuldig op en verzamelden hen om de tempels, hun levens in elk opzicht — sexueel en anders — regelend. Maar op het tijdstip, dat Christus uit het lichaam van Jezus bevrijd werd en Zijn Wezen over de gansche aarde uitstortte, scheurde het voorhangsel, als symbool van het feit, dat de behoefte aan eenigen uitzonderingstoestand voorbij was. Van af dien tijd is de ether in de aarde bezig te veranderen. Een toenemende, steeds hoogere mate van trillingssnelheid maakt de uitdrukking van altruïstische eigenschappen mogelijk. Het was het inzetten van die enorme trillingssnelheid, dat de duisternis veroorzaakte, die naar men zegt de kruisiging vergezelde. Dat was in het geheel geen duisternis, maar een intens licht, dat de menschen voor een oogenblik verblindde, totdat de trillingen door onderdompeling in de dichte, stoffelijke aarde afnamen. Eenige uren later was de stralende Christus-Geest voldoende in de aarde getrokken, om den normalen toestand te herstellen. Maar lang-