is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en edelen aard heeft. En de stoffelijke scheppingsdaad, die bij de meeste menschen door hartstocht en begeerte naar zinnelijke bevrediging geleid wordt, wordt door den reine en kuische van ziel in een geest van gebed als offer volbracht. Dan wordt het kind zonder passie-zonde verwekt: het wordt onbevlekt ontvangen.

Een dergelijk kind wordt nooit toevallig verwekt. Zijn komst is vooruit verkondigd en men heeft er naar uitgezien met blijdschap en vreugde, en in onzen tijd zijn er talrijke gevallen, waarin menschen een herhaling van de Onbevlekte Ontvangenis zeer dicht nabij komen : gevallen, waarin beide ouders rein en kuisch zijn, die de scheppingsdaad in een geest van reine liefde vervullen ; gevallen, waarin de moeder gedurende het tijdperk der zwangerschap met rust gelaten wordt en het kind nagenoeg even rein geboren wordt als in de symbolische onbevlekte ontvangenissen aangeduid wordt. Mettertijd, naarmate de menschheid in altruïsme toeneemt, Zal passie plaats maken voor zuivere liefde, en zullen alle menschen op onbevlekte wijze verwekt worden.

VRAAG No. 94.

Was de Ster van Bethlehem geen komeet f

Antwoord : Neen, de Ster van Bethlehem schijnt eiken nacht te middernacht, precies als zij in den nacht, die in den Bijbel beschreven wordt, deed, en zij kan door eiken wijze uit onzen tijd gezien worden, ook al is zij voor alle anderen verborgen.

De sleutel tot het mysterie is als volgt:

De Evangeliën zijn niet louter verhalen uit het leven van een persoon ; zij schilderen op dramatische wijze en in symbolen de verschillende voorvallen op het pad der volmaking ; zij zijn inwijdingsformules.

Gedurende den zomertijd, wanneer de gansche aarde zich