is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk VI

Vragen in verband met HELDERZIENDHEID

VRAAG No. 131.

Wat is het verschil tusschen een Helderziende, een Ingewijde en een Adept ?

Antwoord : De gezichtssterkte hangt van de gevoeligheid van het oog af. Sommige menschen kunnen dingen op een afstand onderscheiden, die ze voor anderen onzichtbaar maakt. Artisten nemen kleurschakeeringen waar, die gewone menschen niet kunnen onderscheiden, en weer anderen zijn kleurenblind ; zelfs zijn er, die in het geheel niet zien kunnen — zij zijn blind.

Zij, die het verst zien kunnen, of de teerste kleurschakeeringen kunnen onderscheiden, zijn helderder van gezicht of meer helderziende dan de overigen.

De meesten onzer kunnen de meeste dingen in onze omgeving zien, maar wij weten maar heel weinig van de dingen, die wij zien, af, door het feit alleen, dat wij ze zien. Wij behoorden b.v. ingewijd te worden in het gebruik van telefoon, fiets, automobiel, piano, enz.

Maar al weten wij misschien hoe die instrumenten in gewone omstandigheden te gebruiken, zoo zijn wij toch van hun inrichting niet zoo grondig op de hoogte, dat wij in staat zijn ze zelf te maken of te repareeren, wanneer er iets aan hapert. Eer men voor dat werk geschikt is, moet men een cursus in speciale training volgen, en als men er zich dan met zijn geheele hart op toelegt, wordt men misschien in een speciale lijn een adept.