is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Past men dit voorbeeld op bovengenoemd probleem toe, dan begrijpt men, dat een helderziende iemand is, wiens gezichtszintuig zich zoo uitgebreid heeft, dat hij een andere wereld, die voor de meesten onzer onzichtbaar is, waarneemt, en dat hij in staat is elk ding daar te zien.

Doch louter door het feit van waarneming weet hij evenmin alles van de dingen, die hij daar ziet, af, dan wij alles afweten van de dingen, die wij in deze wereld zien. Hij moet zich ernstig aangorden, wil hij die kennis verwerven. Dan zal hij stap voor stap een Ingewijde worden, iemand die de dingen die hij ziet, ook begrijpt, en misschien kan hij enkele ervan in gewone omstandigheden zelfs beheerschen, zooals wij hier in staat zijn piano te spelen of te fietsen, wanneer wij die kunst geleerd hebben.

Het vereischt verdere oefening om te maken, dat de Ingewijde als een Adept macht heeft over de dingen en de krachten in de onzichtbare wereld.

De Helderziende is dus iemand, die de onzichtbare wereld ziet; de Ingewijde ziet de onzichtbare wereld en begrijpt wat hij ziet, terwijl de Adept de dingen en krachten daar ziet, kent en beheerscht.

VRAAG No. 132.

Hoe komt het, dat geoefende helderzienden nooit aanbieden om zich te leenen tot een paar eenvoudige, maar afdoende proeven, door wetenschapsmannen geleid, die een ieder van het bestaan van transcendentale vermogens zouden overtuigen 1

Antwoord : In de eerste plaats denken geoefende helderzienden nooit aan zichzelf: zij bekommeren er zich in het minst niet om, of de menschen gelooven of niet; en, terwijl het voor de menschen zelf een groot verschil zou maken, als zij konden gelooven, maakt dit voor den geoefenden helderziende hoegenaamd geen verschil. Hij aast nooit op geld, of op eenige andere onderscheiding, die de wereld, na overtuigd te