is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten laatste — en dit is zeer belangrijk — moet de Onzichtbare Helper van een alles omvattende liefde tot de menschheid doordrongen zijn. Het is onmogelijk, dat wij ongevoelig zijn voor het lijden van onze medemenschen hier en tegelijkertijd vol liefde en verlangen om in de andere wereld te helpen, evenmin als iemand, die tijdens zijn leven op aarde geen noot muziek kent, louter door te sterven een bekwaam musicus kan worden, of zulk een hartstocht voor muziek kan krijgen, dat hij geen grooter verlangen kent dan tot in eeuwigheid door te brengen met het blazen op een trompet of het tokkelen op een harp. Daarom herhalen wij, dat men om een Onzichtbaren Helper daar te worden, zich eerst geschikt moet maken door hier te helpen.

VRAAG No. 137.

Met welk doel verlaat iemand zijn lichaam f

Antwoord : Op den huidigen trap van onze evolutie is de meerderheid der menschen gedurende het leven op aarde aan hun lichamen gebonden. Zij worden in een enge, bekrompen omgeving geplaatst, omdat bepaalde lessen daar geleerd kunnen worden, die het best eigen gemaakt kunnen worden door feitelijk elke andere plaats en eiken anderen toestand buiten den gezichtskring te sluiten. Er komt echter een tijd, dat de mensch voldoende in kennis gegroeid is om het gewenscht te maken, dat hij een ruimere gelegenheid voor werkzaamheid krijgt. Dan wordt het lichaam hem een belemmering en een boei, en het is een uitkomst het bij tijden te verlaten, en dienovereenkomstig leeren de Oudere Broeders hem zich naar verkiezing eruit terug te trekken. Zij zelf zijn in het verleden door verder gevorderde wezens van andere planeten geholpen, totdat zij nu in staat zijn geworden op hun beurt de minder ontwikkelden onder de menschen te onderrichten.

De bedoeling van het lichaam te verlaten is ruimere kennis op te doen. Doch die kennis op zichzelf is slechts een middel