is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(toen zij dit vertelde, vloog zij naar buiten en kwam met een paar wilgenkatjes terug). Er lag een plank over de beek, die zij niet over mocht loopen, omdat zij anders in het water zou vallen. Eens op een dag verliet Roberts haar moeder en haar, en kwam nooit weer terug. Na eenigen tijd ging haar moeder liggen en bewoog niet meer. „Zij werd 200 stil en stierf." Toen zeide het kind : „Ik ging ook dood, maar ik ging niet dood, ik kwam hier."

Daarop deed Roberts zijn verhaal. „Ongeveer achttien jaar tevoren had hij met zijn vader, een bierbrouwer, in Engeland gewoond. Hij werd verliefd op hun dienstmeisje, maar de vader weigerde zijn toestemming tot een huwelijk. Het jonge paar vluchtte naar Londen, trouwde daar en vertrok naar Australië, waar hij in de wildernis een klein stuk land ontgon en een huis bouwde dicht bij een beek, waar wilgenkatjes groeiden. Over de beek lag een plank. Zij kregen een kind en toen dat kind ongeveer twee jaar oud was, ging Roberts op een dag naar een terrein op ongeveer een mijl afstand van zijn hut, en terwijl hij daar was, naderde hem een gerechtsdienaar met een geweer en arresteerde hem wegens een bankdiefstal, in den nacht, dat hij London verliet, begaan.

„Hij betuigde zijn onschuld, en vroeg verlof om zijn vrouw en kind te gaan opzoeken, ten einde maatregelen voor hen te nemen, maar de gerechtsdienaar vreesde een hinderlaag om hem aan R's makkers over te leveren en dreef Roberts met de bajonet naar de kust. Hij werd naar Engeland overgebracht, wegens diefstal gehoord en onschuldig bevonden. Toen eerst luisterden de autoriteiten naar zijn herhaalde verzuchtingen over vrouw en kind, die zeker in de wildernis van Australië moesten zijn omgekomen. Men telegrafeerde ; een onderzoek werd ingesteld en na verloop van tijd kwam het antwoord. Men had de geraamten van de achtergelaten slachtoffers gevonden en Roberts keerde ais een gebroken man naar Amerika terug."

Daarna liet men het kind een aantal afbeeldingen zien, losweg verzameld, waartusschen zich ook twee photo's bevonden