is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Roberts en zijn vrouw. Het voorkomen van Roberts was erg veranderd, sinds die photo genomen was. Toch riep het kind verheugd uit, toen het aan dat beeld kwam : „O, daar is Papa !" Ook herkende zij het portret van haar moeder uit haar vorige leven. Het kind was pas ongeveer drie jaar oud, toen Roberts het ontdekte en kon dus bij geen mogelijkheid een dergelijk verhaal verzonnen hebben. Later werd het geval door een van de meest vooraanstaande bladen in Zuid-Californië — de Los Angeles Times — onderzocht, en bevond men dat de feiten precies klopten met de hier beschrevene.

VRAAG No. 140.

Wat is het verschil tusschen witte en zwarte magie, en welke uitwerking heeft de uitoefening van zwarte magie op de ziel ?

Antwoord : Magie is een proces, waardoor men bepaalde resultaten teweeg kan brengen, die niet door middel van de algemeen bekende wetten verkregen kunnen worden. Sommige menschen hebben natuurwetten onderzocht, die aan de groote meerderheid onbekend zijn, en zijn adepten geworden in het beheerschen der ijlere krachten. Zij gebruiken hun vermogen om hun medemenschen te helpen, overal waar dat in harmonie met de wetten van hun groei gedaan kan worden. Anderen, die ook die wetten bestudeerd hebben en in staat zijn geworden de verborgen krachten in het heelal te beheerschen, gebruiken hun kennis voor zelfzuchtige doeleinden, om macht over hun medemenschen te verkrijgen. De eerstgenoemde klasse zijn de Witte Magiërs, de laatste de Zwarte. Beide gebruiken en beheerschen dezelfde krachten ; het verschil ligt alleen in het motief, dat hen drijft. De Witte Magiër wordt absoluut door liefde en welwillendheid gedreven. Hoewel hij niet door de hoop op belooning bewogen wordt, is de groei der ziel, die uit deze beoefening der magie voortvloeit, een wonder om te zien. Hij heeft zijn talenten met woeker uitgezet en krijgt honderdvoudigen