is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodzakelijk, dat zoo iemand eerst beter wordt ? Krijgt men door occulte training zijn gezondheid terug ?

Antwoord : De eenige oefeningen, in het openbaar door de Roze kruisers gegeven, zijn de ochtend- en avondoefeningen. De avondoefening bestaat in een terugblik op de gebeurtenissen van den dag in omgekeerde volgorde. Gedurende dit overzicht streeft de aspirant ernaar een gevoel van oprecht berouw aan te kweeken over alles, waarin hij mogelijk gefaald heeft, en tevens intense vreugde te voelen, wanneer hij gedurende den afgeloopen dag in staat is geweest zijn vroeger gedrag door de een of andere daad te verbeteren. De ochtendoefening bestaat in concentratie op een verheven ideaal, b.v. den Christus.

Indien iemand van zenuwachtigen aanleg die oefeningen kalm en rustig tracht te volbrengen, zal hij een uiterst weldadige uitwerking ondervinden, vooral als hij zijn best doet om gedurende de oefeningen iedere spier van zijn lichaam te ontspannen.

De houding van een kat op wacht bij een muizengat biedt een uitstekend voorbeeld van ontspanning. Zij zit volkomen op haar gemak : kalm en rustig wacht zij op de komst van de muis. Geen energie wordt verspild door spanning of onrust. Zij volhardt kalm in het vaste geloof, dat de gelegenheid vroeger of later komen zal. Zij bewaart al haar kracht voor het uiterste moment, wanneer zij springt om zich van haar prooi te verzekeren. Indien de leerling zijn spieren volkomen ontspant, bij de avondoefening kalm en rustig de gebeurtenissen van den dag overziet en bij de morgenoefening zich op een verheven ideaal concentreert, dan zal de zenuwachtigheid langzaam aan verdwijnen, en eens zal de gelegenheid komen : het geestelijk gezicht zal doorbreken.

VRAAG No. 144.

Daar een gezond lichaam noodzakelijk is voor geestelijke ontplooiing, wat kan de Rozekruisersleer bieden aan iemand, die op