is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onzichtbare werelden te brengen, en er is geen tijdstip zoo geschikt als de morgen, want gedurende den nacht trekt de geest zich uit het grofstoffelijk lichaam terug en betreedt de onzichtbare wereld, terwijl hij het lichaam slapend op het bed achterlaat; en het is de terugkeer van den geest 's morgens, die het lichaam doet ontwaken, en ons bewustzijn door middel van de zintuigen op de materieele wereld samentrekt. Wordsworth zegt in zijn wondermooie „Ode aan de Onsterfelijkheid":

„Geboort' is slechts een slaap en een vergeten :

De ziel die met ons rijst, — de trouwe levensster —

Ging onder in een and're sfeer en komt van ver.

Niet in totaal' vergetelheid, noch in volkome naaktheid,

Maar in naglanzen van heerlijkheid komen wij van God, ons

[tehuis.

„Hemel ligt nog om ons in den kindertijd,

Maar 't duister van den kerkerdruk staag groeit Bij 't vlieden van de jeugd ;

Toch ziet men nog het licht, de bron waaruit het vloeit,

Beseft men in zijn vreugd.

„De jong'ling die het ochtendgloren ieder uur Al meer den rug keert, is nog priester der Natuur,

Want ziet! het schoon visioen geleidt hem op zijn weg. Als man, vervaagt het voor zijn blik, want ach !

't Verliest zich in den sleur van eiken dag."

Tijdens het leven staan de Innerlijke Werelden het dichtst bij den mensch gedurende zijn kinderjaren, zooals Wordsworth zegt, want dat is de morgen van het leven, en zoo is het ook bij ons ; bij ons ontwaken in den morgen zijn wij in nauwere aanraking met de Werelden van den Geest, dan op eenig ander oogenblik van den dag, en het valt dan het gemakkelijkst er naar terug te keeren. Daarom moet de leerling zijn oefeningen