is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoord. : Wanneer wij de wijsheid der Groote Scheppende Hiërarchieën in vergelijking met onze eigen wijsheid beschouwen, zullen wij van zelf geneigd zijn te denken, dat zij boven vergissingen verheven zijn ; maar bij nader inzien lijkt het begrijpelijk dat, daar zij toch nog aan het evolueeren zijn, — ook al leeren zij lessen, die ver boven onze bevatting liggen — zij bij tijden vergissingen moeten maken. Zij zijn in den Macrocosmos, de „Groote Wereld", het Lichaam van God, werkzaam, zooals wij in den Microcosmos, de „Kleine Wereld", die uit onze verschillende voertuigen bestaat, bezig zijn te werken, en evenals wij fouten maken bij het beheeren van onze zaken, en bij het leeren van de lessen, die wij bezig zijn te leeren, zoo falen ook de Groote Scheppende Hiërarchieën bij tijden in hun werkzaamheden.

Zooals men weet, kan er bij de geboorte van een kind een miskraam plaats hebben. De foetus wordt dan uit het lichaam gedreven en begint terstond te ontbinden. Er bestaat een dergelijk risico bij de vorming van een wereld, n.1. dat zij kristalliseert of hard wordt, voordat zij het bepaalde tijdperk van groei in de Begeerte Wereld voltooid heeft. Dan is zij niet behoorlijk gevormd, en kan vergeleken worden bij gebrande gips, door een beeldhouwer gemengd om er een mooi beeld van te maken, maar hard geworden, voordat zij gemodelleerd was — een vormelooze, onbruikbare massa. Wanneer dat gebeurt bij de vorming van een wereld, dan hebben wij wat men een komeet noemt, en de elliptische baan, die zij beschrijft, is de weg van een strooming in de Begeerte Wereld. Iets wat op een komeet gelijkt, zien wij in de verschijning van het Ego, voordat het de baarmoeder binnentreedt. Want dat heeft ook zoo'n klokvormige gedaante met een gloeiende kern aan het boveneinde en een groote massa lichtstof er achter aan golvend, zooals de staart van een komeet. En die klokvormige reïncarneerende Ego's beschrijven ook elliptische banen om de aarde, totdat het voor hen tijd wordt de baarmoeder van de toekomstige moeder binnen te treden.