is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit uit het eerste deel van den Faust, den proloog in den hemel, maar ook in het tweede deel begroeten de geesten der lucht de opkomende zon met de woorden :

„Tonend wird für Geistes-Ohren Schon der neue Tag geboren.

Felsenthore knarren rasselnd,

Phöbus Rader rollen prasselnd ;

Welch Getöse bringt das Licht 1"

VRAAG No. 159.

Wat is de esoterische beteekenis van het gebruik van de namen van de twaalf zonen van Jacob in verband met de twaalf teekens van den Dierenriem ,* worden zij gebruikt in verband met den zodiac van de aarde of met dien van de zon, of met beide ?

Antwoord : Er is maar één zodiac : de twaalf sterrenbeelden, Ariës, Taurus, enz. genaamd. Dat zijn de sterren, die in een smallen gordel ongeveer acht graden aan weerskanten van de ecliptica, of zonneweg van de aarde uit beschouwd, liggen. De twaalf zonen en de ééne dochter van Jacob worden met de twaalf sterrenbeelden vereenzelvigd, omdat Josephus vermeldt, dat de Israëlieten bij hun omzwervingen in de woestijn emblemen van deze twaalf sterrengroepen in hun banieren medevoerden. In het 49e Hoofdstuk van Genesis en het 33e Hoofdstuk van Deuteronomium zegent Jacob zijn twaalf zonen op Zoodanige wijze, dat een ieder, die met astronomie bekend is, een overeenkomst moet zien tusschen de beschrijving van de zonen en de twaalf teekens van den Dierenriem.

Ook in de wijze van opstelling van het kamp der Israëlieten — het groepeeren van de twaalf stammen om den tabernakel, waar de zevenarmige kandelaar stond — zien wij wederom een verwijzing naar de astronomische schikking van de twaalf teekens van den dierenriem om de zeven planeten, die de lichten van het zonnestelsel — het Huis Gods — zijn.