is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raphaël is de afgezant van Mercurius.

Michaël is de afgezant van de Zon.

Gabriël is de afgezant van de Maan.

De maan is onze satelliet en dus niet in dezelfde positie als de andere planeten. De afgezanten van de andere planeten zijn Aartsengelen, terwijl Gabriël een Engel is.

Gewoonlijk bidt de menschheid tot God. Die gebeden zijn in onzen tijd meestal zelfzuchtig en dom. De gebeden van dergelijke menschen kunnen dus niet de aandacht trekken van de afgezanten, die de verschillende afdeelingen des levens onder hun hoede hebben, maar meestal vallen zij, voor zoover dat mogelijk is, onder de aandacht van de Onzichtbare Helpers, die bezig zijn voor de opheffing van hun broeders te werken. De occulte astroloog echter, die weet wat hij noodig heeft en in staat is in harmonie met de planetaire krachten te werken, roept de afgezanten van de Planeet-Geesten rechtstreeks aan en bereikt op die manier gemakkelijker wat hij verlangt. Hij bestudeert de sterrentijden, waarop die invloeden het krachtigst zijn, en uit zijn bede op dat tijdstip — een bede, die meestal iemand anders betreft, of ten doel heeft geestelijke verlichting aangaande bepaalde problemen, die voor het algemeen welzijn gebruikt kunnen worden, te verkrijgen.

18