is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u is die werkzaamheid rein, kuisch en onbevlekt. Er is in geen enkel opzicht eenige passie mede verbonden.

In het rijk der Goden, die boven ,u staan, wordt zij ook als regeneratieproces, dat puur en heilig is, voltrokken. Maar in de rijken, die tusschen het plantenrijk en de goden inliggen, zijn de omstandigheden het tegendeel van kuisch. Mensch en dier zijn vol hartstocht. De mensch is inderdaad juist het omgekeerde van de plant. De plant kent geen schaamte en strekt haar scheppingsorgaan, de bloem, — een ding vol schoonheid en verrukking, puur, kuisch en hartstochtloos — naar de zon uit. De mensch keert zijn scheppingsorgaan naar de aarde ; hij verbergt het vol schaamte, omdat het vol hartstocht is. Tegen den tijd dat de mensch een god zal worden, moet hij zijn scheppend vermogen voor het welzijn van anderen gebruiken en niet voor zinnelijke bevrediging. En zoo moet de mensch mettertijd aan de plant gelijk worden, maar op een hoogeren trap. Aanschouw dus het volgende symbool: Het vruchtbeginsel van de plant, dat het zaad bevat, is de graalbeker, en de speer, die dat zaad uit de bloem doet geboren worden, is de straal van de zon. Gij moet op uw beurt leeren om de zonnekracht, die de bouwer van alle vormen is, op te nemen en zonder hartstocht in uw scheppingsorgaan te gebruiken, zoodat uw scheppingsproduct onbevlekt ontvangen zal worden en niet in zonde verwekt, zooals nu het geval is.

Het plantensap vloeit kleurloos, puur en rein door haar groenen stengel en bladeren. Uw bloed is rood en vol hartstocht, maar bij het vernieuwingsproces moet dat bloed door de geestelijke kracht, die vanuit de geestelijke zon tot u zal komen, gezuiverd worden, zooals de krachten van de stoffelijke zon het plantensap doen ontstaan. En na op die wijze herboren te zijn, zal de mensch in u sterven en een God herrijzen."

VRAAG No. 176.

Welk verband bestond er tusschen de bouwers der pyramiden van