is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Egypte en de bouwers der pyramiden in Centraal-Amerika ? Welke beschaving is de oudste ?

Antwoord : Anthropologische onderzoekingen hebben aangetoond, dat de Neger-rassen een lang, smal hoofd, kleine oogholten en glad haar hebben. De Mongoolsche rassen, de Indianen, enz. hebben ronde hoofden, ronde oogkassen en ook hun haar staat rond. Bij het blanke ras is het hoofd ovaal, zoo ook hun oogkassen en hun haargroei, wat erop wijst, dat er op aarde drie soorten menschen bestaan, en dit zijn de overblijfselen van de Lemurische Rassen, die in het Derde Tijdvak van de aardontwikkeling leefden. De Mongolen, Indianen, enz. zijn de overblijfselen van de Atlantische bevolkingen en de blanke rassen zijn de huidige Ariërs. Na onderzoek zal men zien, dat de Egyptenaren tot onze huidige Arische rassen behoorden, terwijl de Azteken de eigenaardigheden in schedel, oogkas en haargroei, behoorende tot het Atlantische ras, vertoonen. Daarom is die beschaving ouder dan de Egyptische.

Over de pyramiden van Centraal-Amerika is niet veel geschreven, maar Piazzi Smith en Richard Proctor, beiden van beroep astronoom, hebben een massa geschreven in verband met de pyramiden van Egypte en hebben trachten uit te vinden, waarvoor zij gebruikt werden. Uit de afmetingen van de pyramiden leidt Piazzi Smith de theorie af, dat zij door goddelijke architecten gebouwd zijn, een theorie, die Professor Proctor belachelijk maakt, hoewel hij toegeeft, dat de afmetingen voor de theorieën van Professor Smith pleiten, wat hij echter aan een toevalligen samenloop van omstandigheden toeschrijft. Wanneer de basis van de pyramide evenveel honderden inches lang is, als er dagen in het jaar zijn ; wanneer de diagonalen op de basis een zelfde aantal inches vertoonen, als er jaren in het groote sterrenwereldjaar gaan, dan is dit volgens het oordeel van Professor Proctor louter toeval. Die toevalligheden zijn echter zóó talrijk, dat zij aan een onpartijdig denkvermogen de belichaming van een bepaald plan toeschijnen.