is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzichtbare hiernamaals overgaat, waar zij tot in eeuwigheid in een staat van zaligheid of ellende moet blijven, afhangend van wat zij tijdens haar verblijf hier in het lichaam gedaan heeft.

De leer der Rozekruisers is, dat elke ziel een integreerend deel van God is, trachtend door herhaalde bestaanstoestanden in geleidelijk volmaakter wordende stoffelijke lichamen ondervinding op te doen, en dat zij daarom vele malen afwisselend in en buiten materieel bestaan doorbrengt; dat zij iederen keer iets meer ondervinding opdoet, dan zij te voren bezat en dat zij na verloop van tijd door middel van die ondervindingen van onwetendheid tot alwetendheid — van onvermogen tot almacht — opgeleid wordt.

Ons rechtvaardigheidsgevoel komt in opstand tegen een leer, die de eene ziel naar een beschaafde omgeving en een hoogstaande familie zendt, waar zij het voordeel heeft van rijkdom en waar moreele voorschriften in het opgroeiende kind ingeplant worden, terwijl zij een andere naar een achterbuurt zendt, waar de vader misschien een dief en de moeder onzedelijk is, en waar niet veel anders geleerd wordt dan liegen, stelen en dergelijke. Als men hier maar éénmaal leeft, behoorden allen dezelfde kansen te hebben, als zij door dezelfde wetten geoordeeld worden, en wij weten maar al te goed, dat geen twee menschen dezelfde ervaringen in het leven hebben. Wij weten, dat terwijl de een aan allerlei verleiding blootstaat, de ander betrekkelijk onberoerd door de stormen des levens voortleeft. Wanneer dus de eene ziel in een moreele omgeving geplaatst wordt en een andere in onzedelijke omstandigheden, dan is het niet rechtvaardig de eene naar een hemel vol genietingen en eeuwige zaligheid te zenden, van wege het goede, dat zij niet laten kon te doen, en evenmin is het rechtvaardig de andere als straf voor diefstal en moord naar een hel te sturen, wanneer de omgeving en de omstandigheden, waartoe zij gedreven was, zoodanig waren, dat zij er niets tegen doen kon.

Daarom leert de leer der Rozekruisers, dat wij juist op de