is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wante Mysterie Orden met de Witte Loge betreft, kan men Zeggen, dat er op verschillende plaatsen der aarde een aantal van dergelijke scholen der Kleine Mysteriën bestaan, waarvan elk uit twaalf broeders en bovendien nog een dertiende lid bestaat. De laatste vormt de schakel tusschen de verschillende scholen, en al die hoofden of dertien leden vormen, wat gewoonlijk bekend staat als de Witte Loge, n.1. een opperst conclave van de Oudsten onder onze Broederen, die nu ten volle met de zorg over de menschelijke evolutie belast zijn en de stappen ontwerpen, die wij te volgen hebben om vooruit te komen.

VRAAG No. 180.

Wat verstaat gij onder het woord Meester, en wordt de Rozekruisersbeweging door hen bezield ?

Antwoord : In het verre Oosten zoekt de leerling, die naar het hoogere leven streeft, een „Meester", en is dan, figuurlijk gesproken, met handen en voeten aan hem gebonden. Hij moet de voorschriften van zijn Meester blindelings volgen, zonder de minste aarzeling of vertoon van nieuwsgierigheid aangaande de bedoeling van de aanwijzingen, welke ook, die hem gegeven worden. Hij moet zijn Meester alle mogelijke persoonlijke diensten bewijzen, ten koste van wat voor ongelegenheid voor hemzelf ook ; kortom hij wordt feitelijk de slaaf van een dikwijls zeer veeleischenden lastgever.

Dat lijkt een zeer barbaarsche methode, maar het is zonder twijfel de eenige manier om de traagheid van den Oosterling te overwinnen, en daar zij een minder gevorderde klasse van Ego's vormen, zijn zij aan dienstbaarheid en slaafschheid gewend, zoodat dit hun fijneren gevoelens geen geweld aandoet. Hier in het Westen echter zou een dergelijke methode absoluut verlagend zijn, want wij zijn tot zulk een stadium van individualiteit gestegen, dat wij alleen maar door activiteit van binnenuit vorderingen kunnen maken, en als wij al iets beloven of eenige