is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier neergelegd wordt, terwijl de zaad-atomen in het zaad van het mannetje gebracht worden ; daarna heeft de dracht plaats en het dier wordt geboren. Zonder de aanwezigheid van het zaad-atoom en de matrijs van het levenslichaam, kan geen stoffelijk lichaam van een dier gevormd worden. Dergelijke voorwaarden beheerschen de bevruchting in het geval van een ei, of van een plantaardig zaad. Zij gelijken op de vrouwelijke ova : zij zijn even zoovele mogelijkheden. Legt men een ei in een broedmachine of onder een kloek, dan zendt de groepgeest, de gelegenheid voor belichaming aanvaardend, het vereischte leven neer. Werpt men een zaadkorrel in den grond, dan wordt ook die bevrucht, zoodra de vereischte voorwaarden voor zijn ontwikkeling vervuld zijn, en niet eerder. Wanneer een ei kapot geslagen, gekookt of op andere wijze aan zijn oorspronkelijke bestemming onttrokken wordt, of waar een zaadkorrel al jarenlang misschien in een pakhuis ligt, is er geen leven aanwezig en bijgevolg doet men geen kwaad, wanneer men die producten als voedsel gebruikt. Het is zelfs een weldaad voor de planten, wanneer de rijpe vruchten geplukt worden, want dan onttrekken zij niet langer onnoodig sappen aan den boom.

VRAAG No. 187.

Is dat verschrikkelijke wezen, dat Glyndon in Bulwer Lytton's „Zanoni" zag, hetzelfde als Mr. Hyde in het verhaal van Robert L. Stevenson f

Antwoord : Neen; er bestaat in sommige opzichten eenige overeenkomst, maar op andere punten is er een zeer groot verschil. De gevreesde entiteit, door Glyndon waargenomen, wordt in het occultisme bestempeld als de „Wachter op den Drempel". Wanneer de neophiet, na zijn stoffelijk lichaam in slaap achtergelaten te hebben, bewust de Begeerte Wereld binnentreedt, moet hij een dergelijk wezen voorbij, als dat door Glyndon beschreven. Dat is de belichaming van al de