is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN IN VERBAND MET SPIRITISTISCHE VERSCHIJNSELEN.

119 Is mediumschap schadelijk voor de gezondheid?

120 Wanneer mediums zoogenaamde ziele-reizen maken, wat verlaat dan het stoffelijk lichaam, en kan dit ook in den waaktoestand uittreden om gegevens te verzamelen?

121 Ik heb vele ziele-vluchten gedaan, en op een van die reizen bracht mijn gids mij door verschillende poorten in een kristallen stad en verder naar een tempel, vol etherische wezens, die uitriepen: „Dit is God's Heilige Stad." Wilt gij zoo goed zijn mij te zeggen, waar die is, waarom er poorten en muren om die stad zijn en waarom alles er als kristal uitziet?

122 Kan het zijn, dat de begeertelichamen, die door Ego's op hun doorreis achtergelaten worden, door elementalen gebruikt worden om vrienden en verwanten van den afgestorvene te misleiden? Hoe kunnen zij ontdekt en herkend worden ?

123 Kunnen elementalen de gestalte van dieren of reptielen aannemen, en wat kan men daartegen doen ?

124 Hoe kan men bezetenheid voorkomen?

125 Wat is psychometrie ?

126 Is het waar, dat op spiritistische séances menschen soms met lichaam en al door onzichtbare handen van de eene plaats naar de andere overgebracht worden; dat bloemen in de kamer komen door dichte ramen en deuren, en als dat zoo is, hoe kan dat dan gebeuren?

127 Gelieve het gebruik van de planchette te verklaren. En ook, of het raadzaam is te trachten dergelijke verschijnselen onder dilettanten teweeg te brengen?

128 Is een vampier hetzelfde als een weerwolf?

129 Wat is het verschil tusschen een in trance sprekend medium, een materialiseerend medium, een geoefenden helderziende en een gewoon mensch ?

130 Als mediumschap zoo gevaarlijk is, waarom laten de mediums dan nog langer toe, dat zij gecontroleerd worden ?