is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN IN VERBAND MET HELDERZIENDHEID.

131 Wat is het verschil tusschen een Helderziende, een Ingewijde en een Adept?

r00 Hoe komt het, dat geoefende helderzienden nooit aanbieden om zich te leenen tot een paar eenvoudige, maar afdoende proeven, door wetenschapsmannen geleid, die een ieder van het bestaan van transcendentale vermogens zouden overtuigen?

iaq Als helderziendheid zulk een nauwkeurig onderzoekingsmiddel en zulk een hoog geestelijk vermogen is, waarom treft men het dan in den regel aan bij menschen van weinig opvoeding en geringe beschaving, die blijkbaar heel weinig geestelijk zijn en dikwijls leugens vertellen?

134 Wat verstaat gij onder Inwijding, en waarom zijn alleen maar mannen Ingewijden?

,« is het niet de plicht van iemand, die van onderwerpen in verband

3 met het hoogere leven op de hoogte is, die kennis uit te geven en de minder goed ingelichten te helpen?

136 Welke vereischten zijn noodig om een Onzichtbare Helper te worden? Moet het geheele leven aan geestelijk streven gewijd worden ?

137 Met welk doel verlaat iemand zijn lichaam ?

138 Is het volstrekt noodzakelijk ascetisch te leven om geestelijk te worden en in het bezit te komen van psychische vermogens ?

139 Zijn alle kinderen tot op een bepaalden leeftijd helderziend?

140 Wat is het verschil tusschen witte en zwarte magie, en welke uitwerking heeft de uitoefening van zwarte magie op de ziel r

141 Gij spreekt over Westersche en Oostersche occulte scholen. Is de Westersche niet beter, en zoo ja, waarom ?

142 Wat is het verschil tusschen etherisch gezicht, helderziendheid en het gezicht, dat met de Gedachte Wereld verband houdt.

143 Is het niet gevaarlijk voor iemand, die hevig zenuwslap g de door de Rozekruisers gegeven occulte training te volgen. Ofis ta^ noodzakelijk, dat zoo iemand eerst beter wordt? Krijgt men door occulte training zijn gezondheid terug ?