is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opoffering. „Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven. ... Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht.' Dat is de eenige vereischte. Mogen wij haar leeren vervullen, vrienden! Wij behoeven ook niet ver te zoeken: zij ligt vlak voor onze voeten.

Wij kennen allen dat kleine gedichtje over het laten schijnen van ons licht, juist waar wij ons bevinden. Ieder van ons kan geen ster zijn; ieder van ons kan niet schitteren; iedereen kan geen leider zijn, maar ieder kan toch wel een kleinigheid doen, toch wel zijn eigen kleine kaars aansteken en daardoor iets van de duisternis in zijn of haar onmiddellijke omgeving verdrijven. Dat is al wat wij te doen hebben, en als wij dat alleen maar veel doen, dan zullen wij inzien, dat die kaars als een vurige ster zal zijn, die ons naar den Christus zal voeren bij Zijn komst; dan zullen wij Hem zeker kennen, want wij zullen van binnenuit beantwoord worden. Er is gezegd, dat wij Hem zullen kennen, omdat wij Hem gelijk zullen zijn, en daar Hij geen stoffelijk lichaam heeft om in te komen, moeten wij dat zielevoertuig, dat soma psuchicon, ontwikkelen, zoodat wij Hem bij Zijn verschijnen mogen ontmoeten, gekleed in dat,,gouden bruiloftskleed."