is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen in zichzelf, doch steeds zoo, dat het hoorbaar ■was; anderen, die met een uitgorgelen van woorden als uit den buik spraken; van dien aard zijn zij, die in het geheel geen aandacht willen geven aan den zin der zaak, maar door anderen worden aangespoord om te spreken. Ik hoorde geesten, die met een schellen, als in tweeën gespleten toon spraken; zij gaan te werk aan de linkerzijde onder den elleboog, ook aan het linkeroor; voorts waren er ook, die niet luid konden spreken, maar als zij die heesch zijn; tot hen behooren diegenen, die met de bedoeling om te schaden anderen hun geheimenissen ontlokken door zich in hun genoegens te dringen. Er zijn kleine geesten, die, hoewel zij gering in aantal zijn, toch spreken als een ontzaggelijke menigte, als het ware donderend; zij werden boven het hoofd gehoord en ik meende dat het een menigte was; maar toen kwam er een enkele naar mij toe aan de linkerzijde onder den arm, en sprak evenzoo met donderende stem; ook bij het heengaan deed hij zoo; vanwaar dezulken komen, zal, door des Heeren Goddelijke Barmhartigheid, elders gezegd worden. Maar deze soorten van spraken zijn zeldzamer. Deze spraken worden, wat wonderbaarlijk is, door hem wiens inwendige gehoororganen geopend zijn, alsmede door de geesten, even helder en luid gehoord als de tonen en de gesprekken van den mensch op aarde; maar hij, wiens inwendige gehoororganen niet geopend zijn, hoort niets.

1764. Eens spraken ook geesten met mij door louter zichtbare uitbeeldingen, terwijl zij veelkleurige vlammen, schijnsels, opklimmende en nederdalende wolken, verschillende soorten van huisjes en stellages, vazen, verschillend gekleede personen en tal van andere dingen uitbeeldden, welke alle van aanduidenden aard waren, en waaruit men alleen al weten kon, wat zij wilden.