is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Het gevaar voor te ver gedreven vereenvoudiging 49

32. De vraagstukken der anthropologie 51

33. De vooruitgang der menschheid 52

DEEL II.

DE MENSCH IN DE MAATSCHAPPIJ 55

34. De ontdekking van totemisme en exogamie 57

35. Verschillende oorsprongsmogelijkheden voor totemisme en exogamie 58

36. De geschiedenis van het totemisme 59

37. Totemisme en exogamie in de geschiedenis 61

38. Bepaling van totemisme 62

39. De verbreiding van het totemisme 65

40. Industrieele theorie van het totemisme 67

41. De ontvangenistheorie van het totemisme .................. 70

42. De theorie der wilden over ontvangenis 77

43. De primitieve opvatting van vaderschap 79

44. Totemisme in sprookjes 80

45. Totemisme en de oorsprong van landbouw 81

46. De rol der vrouw in het ontstaan van landbouw 82

47. Totemisme en kunst 84

48. Het totemisme geeft versterking der maatschappelijke banden 85

49. Het vraagstuk der exogamie 87

50. De oorzaak van exogamie in Australië 90

51. Exogamie en groepshuwelijk 98

52. De vernauwing van den huwelijksring 99

53. De oorsprong der verboden graden 100

54. De verhouding tusschen totemisme en exogamie in Australië 102

55. De keus tusschen vader- en moederverwantschap 109

56. Het droombeeld van vrouwenheerschappij 111

57. Het vraagstuk der exogamie, een algemeene oplossing ...... 113

58. Overeenkomst van exogamie met wetenschappelijk kweeken .. 118

59. Het vermijden van naaste verwanten 121

60. De oorsprong van den afkeer van bloedschande onbekend .. 126

61. Een gissing naar den oorsprong van den afschuw voor bloedschande 128

62. Het verwantschapsklassenstelsel 133

63. Oorsprong van het verwantschapsklassenstelsel in groepshuwelijk 135

64. Het verwantschapsklassenstelsel en de tweevoudige organisatie 138

65. Groepshuwelijk en groepsverwantschap 139

66. Het verwantschapsklassenstelsel een baken in de geschiedenis 141

67. Leviraat en sororaat 141

68. Leviraat en groepshuwelijk.. 142

69. Het leviraat en sororaat als resten van groepshuwelijk ...... 144

70. Zusterruil als oorzaak van groepshuwelijk .................. 145

71. Exogamie en verwantschapsklassenstelsel niet noodzakelijk algemeene stadia in den vooruitgang der menschheid 146

72. Het huwelijk van neef en nicht in wisselverwantschap 149