is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwen van een monument, een heilzaam gedenkteeken van het Britsche rijk, een monument,

Dat noch de invretende regen noch hevige noorderstorm Vermag te vernietigen noch der ontelbare Jaren opeenvolging en de vlucht van tijden.')

10. SIBYLLIJNSCHE BLADEN.2)

Overal sterven de wilden uit, en met hun heengaan nemen zij blad na blad mee van de oudste geschiedenis van ons ras. De studie van den wilde kan vergeleken worden met de Sibylle, die, toen zij blad na blad wegwierp, toch nog denzelfden prijs vroeg voor het steeds verminderende aantal, dat overbleef. Onze kansen om voor toekomstige geslachten een beschrijving van die stammen te bewaren —de overwonnen en stervende loopers in de renbaan van het leven worden bij het jaar minder en naarmate zij wegvallen, zullen zij de waarde van de enkele getrouwe verslagen, die wij bemachtigd hebben, eerder verhoogen dan verlagen. Want er is dit verschil tusschen de Sibylle van Cumae en de Sibylle der anthropologie, dat de openbaring, die de eerste toezei, met de wegfladderende bladen niet voor eeuwig verloren was — de toekomst zal op haar tijd zich aan de toekomst openbaren — maar wie zal in komende eeuwen de verdwenen bescheiden van het verleden kunnen lezen.

ii. BESCHAVING ONTWIKKELD UIT BARBAARSCHHEID. 3)

Het gebied van de sociale anthropologie, zooals ik haar opvat of ten minste zooals ik mij voorstel haar te behandelen, is beperkt tot de ruwe beginstadia, de oorspronkelijke ontwikkeling der men-

x) Quod non imber edax, non Aquilo impotens Possit diruere, aut innumerabilis

Annorum series, et fuga temporum. (Horatius, Oden.)

2). Totemism and Exogamy, deel I, blz. 95-

3) The Scope of Social Anthropology, blz. 161—163.