is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel leeren van de dichters, die bij intuïtie waarnemen wat de meesten onzer eerst door een moeizaam bijeenschrapen van feiten moeten vinden. Zeker, zonder een vleugje dichterlijke verbeelding is het bijna niet mogelijk om tot het hart des volks door te dringen. Een kille rationalist zal vergeefs aankloppen aan den magischen, rozenomkransten ingang van elfenland. De portier zal niet opendoen voor den heer Droogstoppel.

25. DE ACHTERLIJKHEID VAN DEN AUSTRALISCHEN

INBOORLING.*)

Onder de groote landmassa's of -vastelanden is Australië tegelijk het kleinste en meest afgezonderde ter wereld; vandaar dat over het algemeen haar planten en dieren van een minder ontwikkeld, oorspronkelijker type zijn dan die van andere vastelanden. Om dezelfde reden zijn de inboorlingen in Australië over het algemeen tot nu toe in een primitieveren toestand ■ gebleven dan ergens anders, In den strijd om het bestaan hangt vooruitgang voornamelijk ai van mededinging; hoe meer mededingers, hoe heviger de strijd en hoe sneller daardoor de evolutie. De betrekkelijk kleine oppervlakte van Australië verbonden met haar natuurlijke gesteldheid inzonderheid het droge woestijnkarakter van een groot deel dezei streek, heeft altijd de bevolking beperkt en door beperking der bevolking haar vooruitgang tegengehouden. Dit geldt vooral voor he centrale deel, dat niet alleen door zijn ligging van de buitenwerelc is afgezonderd, maar ook door natuurlijke slagboomen is afgesloter van het overige deel van het vasteland. Hier dan in het afgeslotei hart van het meest afgesloten vasteland kan de wetenschappelijk* onderzoeker redelijkerwijs verwachten den wilde op zijn laagsti niveau aan te treffen, de menschheid te vinden in haar toestanc van verpopping, de eerste blinde tastingen waar te nemen van on ras naar vrijheid en licht.

x) Totemism and Exogamy, deel 1, blz. 92—93-