is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soorten of andere natuurvoorwerpen betoond op grond van hun veronderstelde gelijkheid met menschelijke wezens. De practische toepassing is lang bekend geweest als totemisme; de theorie, die haar verklaart, is nu aan het licht gebracht door de ontdekkingen van de heeren Spencer en Gillen in Midden-Australië en van Dr. W. H. R. Rivers op de Bankseilanden.

Hier schijnen wij ten slotte een passende en volledige theorie gevonden te hebben voor het ontstaan van totemisme. De ontvangenistheorie, zooals ik mijn derde en, voor zoover ik kan inzien, mijn slottheorie van het totemisme heb genoemd, geeft rekenschap van alle feiten op eenvoudige en natuurlijke wijze. Zij verklaart, waarom de menschen zich gewoonlijk onthouden van het dooden en opeten hunner totemdieren of -planten of van het op andere wijze letsel toebrengen aan hun totems. De reden is, dat zij, zich vereenzelvigende met hun totems, vanzelf er zorg voor dragen ze niet te beschadigen of te vernielen. Zij verklaart, waarom sommigen anderszijds zich verplicht achten bij gelegenheid iets van het totemdier of de totemplant te gebruiken. De reden is wederom, dat zij, zich vereenzelvigend met hun totems, dien band trachten te onderhouden en te versterken door van tijd tot tijd hun vleesch en bloed of de plantaardige weefsels tot zich te nemen. Zij verklaart, waarom personen vaak verondersteld worden deel te hebben aan de eigenschappen en het karakter van hun totems. De reden is wederom, dat zij, zich vereenzelvigend met hun totems, noodzakelijk deel hebben aan de eigenschappen en het karakter van het totem. Zij verklaart, waarom personen er dikwijls aanspraak op maken een magischen invloed te kunnen uitoefenen op hun totems, in het bijzonder de macht om ze te vermenigvuldigen. De reden is wederom, dat zij, zich vereenzelvigend met hun totems, natuurlijk zichzelf bekleed denken met overeenkomstige macht tot vermenigvuldiging en regeling der soort. Zij verklaart, waarom zij gewoonlijk denken van hun totemdieren en -planten te zijn afgestamd en waarom soms gezegd wordt, dat vrouwen aan die dieren of planten geboorte hebben gegeven. De reden is, dat die dieren of planten of hun geesten wer-