is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrukt draagt dan de exogame klassen der Australische ïnooorlingen. Te onderstellen, dat zij ontstaan zouden zijn door het samentreffen van een reeks onvoorziene omstandigheden en dat zij enkel bij toeval tot het doel dienen, dat zij in werkelijkheid vervullen en waarmee door de inboorlingen zelf van harte wordt ingestemd, is al een even grooten wissel op onze goedgeloovigheid trekken als wanneer men onderstelde, dat het ingewikkelde werk van een horloge zonder menschelijke bedoeling alleen door toevalligen samenloop van atomen was bijeengekomen, en dat het doel, waarvoor het dient, namelijk om den tijd op de wijzerplaat aan te geven, en waarvoor ook de eigenaar van het horloge het bij zich draagt, eenvoudig een toevallig gevolg is van zijn atomische samenschikking. De poging, om in naam der wetenschap menschelijken wil en bedoeling uit de geschiedenis der vroegste menschelijke instellingen uit te schakelen, faalt erbarmelijk, wanneer die poging gedaan wordt bij het huwelijksstelsel der Australische inboorlingen.

Wij hebben ten eerste gezien, dat de uitwerking van het tweeklassenstelsel het verhinderen in alle gevallen is van huwelijk tusschen broers en zusters, maar niet in alle gevallen van het huwelijk tusschen ouders en kinderen noch van het huwelijk tusschen zekere volle neven en.nichten, te weten de respectieve kinderen van een broer en een zuster; ten tweede, dat de uitwerking van het vierklassenstelsel het verhinderen is van een huwelijk tusschen broer en zuster en tusschen ouders en kinderen in alle gevallen, maar niet van een huwelijk tusschen volle neef en nicht, als het de respectieve kinderen betreft van een broer en een zuster, en ten derde, dat de uitwerking van het achtklassenstelsel het verhinderen is van huwelijken tusschen broers en zusters, tusschen ouders en kinderen en tusschen volle neef en nicht, de respectieve kinderen van een broer en een zuster.

Zoodat, als wij gelijk hebben met de onderstelling, dat die drie huwelijksstelsels achtereenvolgens en in die volgorde zijn ingesteld voor de uitwerking juist, die zij teweegbrengen, hieruit volgt, dat het tweeklassenstelsel is ingesteld om huwelijken tusschen broers en zusters te voorkomen, het vierklassenstelsel om huwelijken van