is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emanuel Swedenborg gezegd, dat de planeten hare stof uit de zon ontvangen hadden.

De geestelijke drieheid uit zich in de stof als een vierheid. Het Leven, in de primitiefste vormen zich uitend, ontplooit zich in den loop der tijden in meer en meer samengestelde vormen, de hoogere uit de lagere ontstaande, zich van binnen uit ontwikkelend en daardoor tot in de miniemste détails eene volmaaktheid vertoonend, die ten eeuwigen dage de slagboom zal blijven tusschen Natuur en Kunst.

Ge kunt alle organische vormen ontleden in hare onderdeelen, ge kunt elk onderdeel verdoelen tot in het oneindige en steeds ontdekt ge door het microscoop eene nieuwe wereld. Een enkele cel bevat werelden in werelden! Onderwerp nu ook eens het fijnste kunstproduct aan steeds sterker en sterker wordende vergrootingen, wat blijft er dan van over?

Niets! — chaos! Reeds bij geringe vergrooting wordt de oppervlakte van het fijnste kunstwerk ruw en leelijk en het binnenste vertoont geen spoor van den systematischen bouw die ons in de Natuur overal tegemoet treedt!

Waarvoor dient deze evolutie?

Op deze vraag, die ten allen tijde gedaan is, zijn verschillende, meer en min bevredigende antwoorden gegeven, die ik hier niet alle kan aanhalen, 't Zijn alle gissingen, die voor verdere uitwerking in aanmerking komen, naarmate we den kern der dingen beter leeren waarnemen. In den verderen text wordt hierover trouwens hier en daar gesproken, doch hier vermeld ik slechts één antwoord op bovengenoemde vraag en het luidt. de evolutie dient ter ontwikkeling der Persoonlijkheid. Dit antwoord doet ons meteen begrijpen, waarom b.v. een mineraal, een bloem, en een dier — symbolen kunnen zijn van eene bepaalde eigenschap; want allen vertegenwoordigen een zekeren trap in evolutie. Deze evolutie begint reeds met de neerdaling in de stof van het oeratoom, terwijl wij de eerste trappen van ontwikkeling der persoonlijkheid reeds duidelijk beginnen te onderscheiden in de kristalvormen van sneeuwvlokken, zooals het cliché onder 't chap. „Edelgesteenten als Symbolen , duidelijk doet zien.