is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij bewijst in zijn werk, dat men, tot in de oudste tijden, het schrift kan vervolgen, dat eerst een zoogenaamd idiographisch schrift was, 't welk, onafhankelijk van de taal, — tot het gezicht en niet tot het gehoor sprak; — een schrift dat, in steen uitgehouwen of ingesneden, de ontplooiing van den Cosmos in beeld laat zien.

Hij noemt deze gewijde, antieke taal de goddelijke boom die als eerste menschelijke voortbrengsel — nog den onderlingen samenhang laat zien, volgens welke de kunsten en wetenschappen zich ontwikkeld hebben. Hij leert ons eene enkele oorsprong der menschenrassen, hij geeft één punt van uitgang der beschaving aan en hij bewijst dat de Cosmische Cultus het begin van alle religie is.

De symbolische beelden van dezen oer-ouden cultus zijn in niet te miskennen trekken in dé letterteekens van alle volkeren terug te vinden en we kunnen door hem geraken tot de eerste groep menschen, die ze uitvond. Hij brengt orde in den chaos.

De „heilige boom" de „boom des Levens", „boom des vredes", komt altijd voor in de mythen waar „het Paradijs", „de tuin van Eden", , de Elyseesche velden of de , aardsche hemel" beschreven wordt en ook ze een der hoofdsymbolen van de oude plaatsen voor goddelijke vereering en offering. De tuin van Eden bevindt zich sinds den zondvloed ui Hades, doch m Openb. 22. 2 wordt betoogd, dat ze op aarde terug zal komen „als een woonplaats voor de rechtvaardigen". Homerus beschrijft cms dèn aardschen hemel van den Olympus en de Elyseesche Symbolen en Mythen in Religie.

1. De Heilige Boom Egypte.

Chaldea. la. De Heilige Boom (variante).

weer groen wordend op het graf van Osiris.

weer