is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. In zooverre de zon aan dit procédé deel heeft, is het alleen ■de stoffelijke zon — als vormende kracht, in samenwerking met de maan, de Zodiacale teekens en de planeten, wier gezamenlijke werking zich concentreert in Mercurius, den „boodschapper der goden" (ook geïdentificeerd met Hermes).

Hermes Trismegistus zegt: „beweging is de energie des levens: er is niets onbewegelijks in de wereld. De Zon heeft alles wat bestaat, uit zichzelf in de Ruimte geslingerd en heeft aan alles zijn beweging meegedeeld."

Hoe grooter de beweging, hoe grooter de energie en daarom is een snelle Mercurius in een horoscoop beter dan een langzame, voor het produceeren eener gedachtencombinatie. Beweging is intellect en daarom duidden de Ouden het intellect aan door lijnen waarin beweging is uitgedrukt. Men vindt b.\. deze beweging aangeduid in de armen van den symbolischen tak, dien Hera in de hand houdt, als ze Prometheus ontvangt en ook is ze uitgedrukt in de voorstelling van Ulyssus, waar hij herkend wordt door zijne dienaren.

Het oog fungeert dikwijls als de zon; het wordt op velerlei wijzen vervormd, — rond, als één oog, ruitvormig met vele kleine pupillen of met de Swastieka; verder ook als een driehoek met twee pupillen en driedubbel omlijnd en van deze grondvormen bestaan allerlei varianten en combinaties. De haren zijn vlammen.

20. Gallische munt.

Op zeer oude Gallische munten is het worden der stof uit den Geest soms daargesteld door een maansikkel of een zonneschijf boven 'n verbreed komma-teeken; (zie teekening). 't Oude Egypt. hieroglyphische teeken voor vleesch is eene comma. (Zie fig. 19.) Soms ook is het voorgesteld door een paard of een