is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprekendheid). 9 goden der Etruskers en 9 Sabijnsche goden rangen van duivels. De Mohammedanen hebben 99 namen

't -etal 8? dat ' 9 WkS 'bij dC °Ude" &evreesd' vooral

Ar verandering bracht en breuk

Negen. — Negen Elohim, 9 engelenkoren, 9 hierarchien ziin

ziinn3 v 3J A rmeld' i^1 ZCgt dat de P°orten der Hel

cJvalip, i opfren' 3 ^zeren en 3 van adamantine). De gevallen engelen vielen 9 dagen, 't Getal voor Mars.

Hier volgen enkele samengestelde getallen:

10. Decada of Panteleia beteekent: „geheel comoleet" nf „geheel volbracht''; daarom noemden de Pythagoreeërs de 10 het symbool van de Godheid en van de Euwigheid Hier heeft de evolutie den eindpaal bereikt en kan niet verder — zonder

kebnt h" 1 ^ Van de gdleele voorafgaande ontwikkeling. Hier begint dus weer de Monade bij 10 11 12 on-

totdat h, in 20 weer vergeestelijkt om daarna wêe! een nfeuw

o^rtatr^ te brglnnen'.Zo° ^ Manvantara 10 ee",Mken

Er^zifn'fo SePIliroth' chaP" „<fe Cabbala".

i ij 0 graden bij de Rozenkruisers. De Buddhisten ladden 10 1 aramitas van volmaaktheid, de Pythagoreeërs 10 deugden der inwijding. Gideon nam 10 dienaren om Baal s

lofil Ver"lelen' Jesus sPreekt van 10 talenten, 10 steden vermunten en geeft eene parabel van 10 maagden ls) Er komen ,n den Bijbel 10 namen van God voor lO noodzake

™nl=tnSm:V°°r De 10 is d<i

Aum mani padméhum.

Pythagoras drukt de volmaaktheid, die in de 10 bereikt wordt, mt door een A waarin in vier rijen , 4 3 2 1 Je lOyods), d. z. de Tetrade, Triade, Dyadeen de Monide «Dlaatï

SLJfT r'W>kkdh,g ™ ^ewustzifn (van

Over de Swt '"'""^nd en zooveel meer!

Uver de beteekems der grondgetallen in hun verband is

^r^chap. Namen als Symb. iets gezegd, doch t spreek?

n