is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afgebeeld met tulband op het hoofd, voorzien van een schelp, (Symbool van pelgrimschap). Hij is de patroon der pelgrims en wordt dan ook met den staf en 't kleed der pelgrims voorgesteld, dragend een zak of valies (bedelzak). Dag: 25 Juli. ^

Johannes. Hij was niet zoo zachtmoedig als hij gewoonlijk wordt voorgesteld, doch zeer impulsief evenals de andere zonen van Zebedeus, die allen door Christus de „zonen van den donder" genoemd worden. Hij was geboren mysticus en de jongste en meest geestelijke der discipelen. Afgebeeld met den adelaar, zijn symbool, en met een giftibèker waaruit een gevleugelde slang of draak komt. Hij draagt een palmblad. Vrouwelijk, jeugdig uiterlijk. Dag: 6 Mei.

Mattheus. Zijn symbool is: een mensch of engel. Naast hem een tafel met geldkist en inktkoker, timmermanshaak, zwaard, hellebaard of lang kruis. Hij heet Levi, de zoon van Alphaeses; hij is beambte, inner van belastingen van Herodes. Hij woonde in Capernaum. Hij stierf niet den marteldood. Dag. 21 Sept.

Marcus. Zijn symbool is de Leeuw. Hij was nooit met Jezus samen, doch was een discipel van Paulus, verliet hem, doch kwam later weer tot'hem. Hij was later de tolk van 1 etrus, daar hij het Grieksch beter kende dan Petrus. Hij was de grondvester van het Christendom in Egypte en de eerste bisschop aldaar. Hij wordt gewoonlijk schrijvend -afgebeeld. Dag:

25 April. ,

Lucas. Symbool: gevleugelde os of stier. Soms ook afgebeelrt schilderend aan een beeld van Maria. Paulus noemt hem ,,de geliefde dokter". Hij ontmoette Paulus in Troas in 50 a. D. op Paulus' eerste reis. Zijn dag is: 18 October.

Thaddeus of Judas. Zoon van Jacobus. Afgebeeld met boot of schip, met timmermanswerktuig of knods. Dag: 28 Oct.

Thomas houdt in de hand een steen en een boek, ook soms met speer, lans en winkelhaak. Hij bouwde later in Indië een paleis voor koning Guadnaphar, echter 't paleis werd niet voltooid op aarde doch wel in den hemel, daar Thomas het geld, daarvoor bestCtod, aan de armen gaf. Hij typeert den mensch die vurig zoekt, doch niet kan gelooven zonder stoffelijke bewijzen.

Dag: 21 December.

Jacobus de Kleinere, broeder van Mattheus, niet te verwarren met een broeder van Jezus. Over de broers van Jezus zijn de 'meeningen verdeeld. Zijn dag is 1 Mei. Afgebeeld met knods, palm of zaag.

Judas Iscarioth de laatste der 12, zoon van Simon van Kerioth in Gallilea. Hij werd evenals de anderen (met tweeen)